Vreemdgaan-Overspel.nl
               


Van mug naar olifant

Als je terugkijkt op de ruzies die je in je relatie hebt, of die je in een eerdere relatie hebt gehad, dan zul je moeten concluderen dat het sop vaak de kool niet waard is. De grootste ruzies gaan over de kleinste dingen. Hoe komt dat?

botsen

Rijdende rechter
Psycholoog Huub Buijssen trekt de vergelijking met het programma 'De Rijdende Rechter'. Veel van de ruzies in dit programma gaan over onbeduidende zaken zoals een boom die te dicht op de erfgrens staat. Toch is die kwestie voor de betrokken buren geescaleerd tot een zaak van leven en dood. Buijssen stelt dat kleine zaken escaleren tot grote zaken door drie verschillende stadia.

Eerste niveau: de feiten
Wat is er gebuerd of wat had juist niet moeten gebeuren? Een conflict begint altijd met wat er feitelijk aan de hand is. De een gaat ervan uit dat de ander de kliko buiten zet, en de ander weet nergens van. De een is boos omdat de ander het klusje niet gedaan heeft en de ander is boos omdat er met de een helemaal geen afspraak was.

Tweede niveau: gevoelens
Het tweede niveau is dat van de gevoelens. Achter ieder meningsverschil gaan gevoelens schuil. Boosheid, angst, teleurstelling, jaloezie. De aanblik van je partner op de bank kan het bloed al naar je hoofd doen stromen.
Bij een meningsverschil komt vaak de vraag in je op of je je gevoelens moet uiten. En wat je partner zal denken als je die gevoelens uit. Hoe je je ook uit: je partner kent je als geen ander dus die heeft toch wel door hoe je je voelt. Je partner reageert weer op jouw non-verbale communicatie. En zo gaat het door. Op actie volgt reactie.

Bovendien: het is de toon die de muziek maakt. Als je harder gaat praten, reageert je partner daarop, en niet op de dingen die je zegt. En omgekeerd ben jij geen haar beter. Jij doet precies hetzelfde. Een klein meningsverschil heeft zo alle kans om door te groeien tot een Grip 4 ruzie.

Derde niveau: eigen identiteit
Het derde niveau is dat van de eigen identiteit. Bij elk meningsverschil met je partner speelt mee wat dit doet met je eigenwaarde en je zelfbeeld. Je bent er (al dan niet bewust) bang voor dat je partner je ziet als dom, slechtm naief of oneerlijk.

In dit stadium bestaat ook het levensgrote gevaar dat oude ruzies weer naar boven komen en alles lijkt geoorloofd om je eigen gelijk te halen.

Maar probeer je juist op zo'n moment eens af te vragen of je gelijk krijgen het echt waard is om zo'n ruzie te krijgen met iemand van wie je houdt.