Vreemdgaan-Overspel.nl
               Verschil in karakter

Veel stellen die vaak ruzie met elkaar hebben, zoeken de oorzaak daarvoor in hun vershil in karakter. Juist doordat ze verschillende karakters hebben, hebben ze moeite elkaar te begrijpen. Zit daar wat in?

botsen Binnen de psychologie worden er grofweg onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende persoonlijkheidskenmerken. We behandelen ze (extremm kort) hieronder:

1. Extraversie tegenover introversie
Spontaan, opgewekt, open, levendig en emotioneel betrokken bij anderen versus afstandelijk, gereserveerd, drukte mijdend en thuis in een omgeving met weinig prikkels.

2. Emotionele stabiliteit tegenover neuroticisme
Moeilijk uit balans te brengen, gelijkmatig, kalm en ontspannen versus snel gefrustreerd, gestressed, prikkelbaar en uit evenwicht.

3. Meegaand tegenover wantrouwend
Vriendelijk, altruistisch, cooperatief, bescheiden en behulpzaam versus competitief, zelfverzekerd, dominant, leidinggevend.

4. Ordelijkheid tegenover wanordelijkheid
Gedisciplineerd, planmatig, betrouwbaar, zorgvuldig en georganiseerd versus flaxibel, zich niet druk makend om details en minder geneigd zich aan externe regels te houden.

5. Onbevangen tegenover behoudendheid
Nieuwsgierig, avontuurlijk, fantasievol versus conservatief, nuchter en graag alles bij het oude en vertrouwde willen laten.

Duiding
Uit Duits onderzoek onder 7.000 stellen werd duidelijk dat de eerste twee kenmerken gerust van elkaar kunnen verschillen, zonder dat dit leidt tot problemen binnen de relatie. Iemand die extravert vindt rust bij iemand die juist introvert is, terwijl iemand die introvert is wordt aangespoord juist meer te doen met een extraverte partner. Dat vult elkaar mooi aan.

Maar uit het onderzoek blijkt ook dat in een relatie waarbij de partner grote verschillen hebben in de punten 3 tot en met 5, er meer ruzies en meer conflicten zijn. Iemand die ordelijk is kan beter geen relatie aangaan met een sloddervos.