Vreemdgaan-Overspel.nl
               Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn zo groot, dat het wel lijkt dat mannen en vrouwen van een andere planeet komen. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Dit is de boodschap van de Amerikaanse relatiedeskundige John Gray, die er een serie succesvolle boeken over schreef. Wat staat er ook alweer in die boeken? Hieronder een ultrakorte samenvatting.

man en vrouw Marsbewoners
Marsbewoners zijn gericht op macht en prestatie. Ze houden van activiteiten buitenshuis en zijn geinteresseerd in nieuws, weer en sport. Ze fantaseren over auto's, computers en techniek. Ze zijn individualistisch, gericht op zelfstandigheid en doelgericht. In problemen zijn ze oplossingsgericht. Als ze advies willen, vragen ze daarom. Ongevraagd advies wordt opgevat als kritiek en afwijzing.

Venusbewoners
Venusbewoners zijn sensitiever, meer gericht op het betrekkingsniveau. Ze steunen en helpen elkaar en ontlenen hun eigenwaardegevoel vooral aan hun relaties en gesprekken. Ze zijn dus erg contactgericht. Ze hebben een goede intuitie en spelen gemakkelijk op de behoeften van anderen in. Ze geven vlot en ongevraagd adviezen.

Mannen zijn bang voor kritiek
De man hecht eraan zichzelf te bewijzen en vat ongevraagde adviezen snel als een tekort aan vertrouwen op. De vrouw probeert echter gemakkelijk het gedrag van de man te beinvloeden, geeft ongevraagd advies en kritiek en stelt zich zo op als opvoedster. Dit geeft de man het gevoel niet te voldoen en overheerst te worden en het blokkeert zijn ruimte om van zijn fouten te leren. Daarvoor zou vooral nodig zijn dat hij zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Een man zal een vrouw pas om advies vragen, als hij niet de angst heeft dat ze kritiek zal uiten of zal proberen hem te verbeteren.

Een man zal zichzelf niet veranderen als hij het gevoel krijgt oorzaak te zijn van een probleem. Hij zal zich veranderen als hij het gevoel krijgt daarmee het probleem op te kunnen lossen.

man en vrouw Vrouwen willen een luisterend oor
De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen.

Ze heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door ongevraagde oplossingen voelt ze zich niet serieus genomen.

Informatie versus gevoel
Mannen brengen met behulp van taal vooral informatie over. Voor vrouwen is taal een middel om te communiceren over gevoelens. Verder gebruiken vrouwen de taal om er al verkennend achter te komen wat ze zeggen willen (hardop denken), waar mannen zich in dezelfde situatie het liefst in hun hol terugtrekken.

Venusbewoners gebruiken veel beeldspraak. 'We gaan nooit uit' betekent 'Ik heb zin om uit te gaan en samen iets te doen.' Dit soort beeldspraak wordt door mannen heel vaak opgevat als kritiek en daardoor verliezen ze hun vermogen tot geven. Mannen horen liever een direct verzoek. Dan zijn ze veel meer geneigd te doen wat hun partner wenst. Vrouwen moeten weten niet te moeten vragen of hun partner even 'kan', maar liever of hun partner 'wil'.

Golfbeweging
Vrouwen zijn net golven. Haar gevoel van eigenwaarde maakt een op- en neergaande golfbeweging door. Op een piek kan ze ineens omslaan en dan stort de golf neer. Het dieptepunt is geschikt voor een emotionele schoonmaak. Het is goed als de man haar juist daar ruimte biedt om te praten. De vrouw moet echter weten dat de man zal denken dat haar veranderde stemming door hem komt, terwijl het in feite haar natuurlijke golfbeweging is.

Zij heeft zorgzaamheid nodig, hij vertrouwen.
Zij heeft begrip nodig en hij acceptatie.
Zij heeft respect nodig en hij waardering.
Zij heeft toewijding nodig, hij bewondering.
Zij heeft bevestiging nodig en hij goedkeuring.
Zij heeft geruststelling nodig, hij aanmoediging.